Is de New City Catechismus waardevol voor de kerk in Nederland?

‘In Nederland vinden kerken en kerkverbanden het vaak moeilijk om samen te werken. Om opnieuw een hedendaagse catechismus te ontwikkelen die allen recht doet zal waarschijnlijk lastig worden …’ zo sprak ds. M.K. (Marco) de Wilde tijdens een Studium Generale-avond in 2015.

‘Ik zou er een voorstander van zijn om zo een beknopte catechismus zoals de New City Catechismus is te gaan gebruiken.’

Bekijk het video-fragment