Wat is de ‘New City Catechismus?’


Het is een initiatief van The Gospel Coalition uit Verenigde Staten die met dit platform Bijbels onderwijs beoogt aan te bieden aan kinderen en volwassenen. Geloofstoerusting heeft deze content vertaald naar het Nederlands.


Hieronder volgt een verslag uit het Reformatorisch Dagblad van 12 oktober 2012 waarin de Engelse versie werd aangekondigd.

Lees hier een verslag van de publicatie in het Reformatorisch dagblad over de lancering van de Nederlandse versie in 2014.

NEW YORK – „Wat is onze enige hoop in leven en sterven? Met deze vraag begint de New City Catechism, die maandag in Amerika wordt gelanceerd – en ook online gaat.

Het antwoord: „Dat wij niet onszelf, maar, met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, God en onze Zaligmaker Jezus Christus toebehoren.”

De New City Catechism (NCC), letterlijk ”Nieuwe Stad Catechismus”, richt zich op kinderen én op volwassenen. De 52 vragen en antwoorden zijn gebaseerd op catechismi uit de tijd van de Reformatie: Calvijns Geneefse Catechismus, de Kleine en Grote Catechismus van Westminster en de Heidelbergse Catechismus. De NCC –waarvan zelfs een app beschikbaar komt– is een initiatief van The Gospel Coalition, een platform van reformatorische evangelicalen geleid door de ook in Nederland bekende theologen Tim Keller en Don Carson.

Vanwaar zo’n nieuwe catechismus? In een deze week verschenen blog op de website van The Gospel Coalition gaat Keller, predikant van Redeemer Presbyterian Church in New York, op die vraag in. „De kerk in de westerse cultuur ondergaat vandaag de dag een crisis in heiligheid”, zo stelt hij. „Heilig zijn is „apart gezet” zijn, anders zijn, een leven leiden overeenkomstig Gods Woord en verhaal; niet overeenkomstig de verhalen waarvan de wereld ons zegt dat ze de zin van het leven vormen. En hoe meer de cultuur om ons heen post- en antichristelijk wordt, hoe meer we kerkleden in ons midden zullen aantreffen die, terwijl zij onder een klinkende prediking zitten, er toch halfheidense opvattingen op nahouden over God, de waarheid en de menselijke natuur, en seks, geld en macht op zeer wereldse manieren gebruiken.”

Vroege Kerk

Maar het is niet voor het eerst dat de kerk in het Westen zich in een zo compleet niet-christelijke culturele omgeving bevindt, constateert Keller. „In de eerste eeuwen moest de kerk nieuwe leden ook de allereerste beginselen bijbrengen en hen onderwijzen in allesomvattende, nieuwe manieren van denken, voelen en leven – op alle terreinen van het leven. Dat deed ze niet alleen door middel van de prediking en lezingen, maar ook door middel van catechese. Catechese was niet slechts bedoeld voor kinderen, maar ook voor volwassen bekeerlingen en zelfs voor leiders.”

In de hoogtijdagen van de Reformatie, vervolgt de predikant uit New York, stonden kerkelijke leiders in Europa opnieuw voor een „enorme pedagogische uitdaging. Hoe konden zij de levens van mensen die waren opgegroeid in de middeleeuwse kerk, her-vormen? Het antwoord was, opnieuw, dat er tal van catechismi werden opgesteld, bedoeld voor alle leeftijden en levensfasen. Maarten Luther en Johannes Calvijn schreven er twee, evenals John Owen dat later deed. De puritein Richard Baxter gaf er drie uit.”

In de evangelicale christelijke wereld van vandaag evenwel is de praktijk van de catechese, zeker onder volwassenen, bijna helemaal teloorgegaan, signaleert Keller. „Terwijl juist catechismi hun leerlingen stap voor stap leiden door de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en het Gebed des Heeren – een perfecte balans tussen Bijbelse theologie en leer, praktische ethiek en geestelijke ervaring.”

Brandhout

Catechese is een intensieve manier van instrueren, stelt de New Yorkse predikant, juist door de gekozen methode: memoriseren. „Sommigen vragen dan: waarom zou je de hoofden van kinderen –of nieuwe bekeerlingen– vullen met concepten als de heerlijkheid van God, die zij toch niet kunnen bevatten?” Dergelijke begrippen, aldus Keller, fungeren als een fundament, waarop zij later nieuwe inzichten kunnen bouwen door meer onderwijs, lezen en nieuwe ervaringen. Catechese aan jonge kinderen helpt hen op een Bijbelse manier te leren denken.”

Keller citeert in dit verband een „oude schrijver”, die stelde dat zo’n vorm van instructie is als brandhout voor een open haard. „Zonder het vuur –Gods Geest– zal brandhout geen verwarmende vlam kunnen produceren. Maar zonder brandstof kan er ook geen vuur zijn – en dat is nu wat catechetische instructie wil bewerkstelligen.”

Catechese verschilt ook daarin van het luisteren naar een preek of een lezing, of het lezen van een boek, dat ze een gemeenschappelijk karakter draagt: er nemen meerdere personen aan deel. „De praktijk van vraag-antwoord brengt docenten en studenten samen in een natuurlijk, interactief, dialogisch leerproces. Ouders catechiseren hun kinderen. Kerkelijke leiders catechiseren nieuwe leden met korte catechismi en nieuwe leiders met uitgebreidere. Dat alles bouwt op een systematische wijze relaties op.”

Ons volk, besluit de Amerikaanse predikant zijn blog, „heeft dringend behoefte aan inhoudsvoller, alomvattender onderwijs.” Terug naar de catechese –nu– zou daartoe een middel kunnen zijn.


52 vragen en antwoorden

De New City Catechism (NCC) telt 52 vragen en antwoorden, verdeeld over drie hoofdstukjes. Het eerste deel, de vragen 1-20, draagt het kopje ”God, schepping en val, wet”. Deel 2, vraag 21-35, heet ”Christus, verlossing, genade”. Bij vraag 36 begint deel 3: ”Geest, herstel, groeien in genade”. De NCC richt zich op kinderen en volwassenen. Het stukje van het antwoord dat voor kinderen is bedoeld, heeft een kleur gekregen. Antwoord 52 verklaart –waarschijnlijk– de naam van de ”Nieuwe Stad Catechismus”:

Welke hoop houdt het eeuwige leven voor ons in?

Het herinnert ons eraan dat deze huidige, gevallen wereld niet alles is wat er bestaat; spoedig zullen wij met God leven en Hem voor altijd genieten in de nieuwe stad, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar wij volledig en voor altijd bevrijd zullen zijn van alle zonden en vernieuwde, opgestane lichamen zullen hebben in een vernieuwde, herstelde schepping.

Bron: RD