Ontdek de New City Catechismus
De New City Catechismus is een modern middel om kinderen en volwassenen te helpen
de kernleer van het christelijk geloof te leren kennen via 52 vragen en antwoorden.
Is de New City Catechismus waardevol voor de kerk in Nederland?

ARTIKEL

Is de New City Catechismus waardevol voor de kerk in Nederland?

new city catechismus

‘Ik zou er een voorstander van zijn om zo een beknopte catechismus zoals de New City Catechismus is te gaan gebruiken.’
Iedere tijd heeft zijn eigen catechismus nodig

ARTIKEL

Iedere tijd heeft zijn eigen catechismus nodig

new city catechismus

Iedere tijd heeft zijn eigen kenmerken en dwalingen. Daarom zijn er telkens nieuwe catechismussen nodig, stelt Tim Keller.