Icon:

Deel 1 - VRAAG 1 -20

God de Vader, schepping, val en wet

 1. 1.
  Wat is onze enige hoop in leven en sterven?
 2. 2.
  Wie is God?
 3. 3.
  Hoeveel personen zijn er in God?
 4. 4.
  Hoe en waarom schiep God ons?
 5. 5.
  Wat heeft God nog meer gemaakt?
 6. 6.
  Hoe kunnen we God verheerlijken?
 7. 7.
  Wat verlangt de wet van God?
 8. 8.
  Wat houdt de wet van God in, zoals die beschreven wordt in de Tien Geboden?
 9. 9.
  Wat eist God in het eerste, tweede en derde gebod?
 10. 10.
  Wat eist God in het vierde en vijfde gebod?
 11. 11.
  Wat eist God in het zesde, zevende en achtste gebod?
 12. 12.
  Wat eist God in het negende en tiende gebod?
 13. 13.
  Kan iemand de wet van God volkomen houden?
 14. 14.
  Heeft God ons zo geschapen dat wij niet in staat zijn om de wet te houden?
 15. 15.
  Aangezien niemand de wet kan houden, wat is dan de bedoeling daarvan?
 16. 16.
  Wat is zonde?
 17. 17.
  Wat is afgoderij?
 18. 18.
  Zal God onze ongehoorzaamheid en afgodendienst ongestraft laten?
 19. 19.
  Is er een weg om de straf te ontkomen en teruggebracht te worden in Gods gunst?
 20. 20.
  Wie is de Verlosser?